Wstęp

Firma  Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, KRS 0000121361, NIP 824-100-08-56  oraz Danone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, KRS 0000014227, NIP 527-020-44-71 mają świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa danych osobowych oraz rozumie wagę ochrony Państwa prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak Nutricia Polska sp. z o.o. oraz Danone sp. z o.o. zbierają i zarządzają Państwa danymi osobowymi. Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam potrzebne i korzyściach dla Państwa z tego wynikających.

Informacje zawarte w Polityce prywatności i cookies mają charakter ogólny. Szczegółowy zakres przetwarzanych danych osobowych jest uzależniony od danej usługi, z której Państwo korzystają.

Inspektorem Ochrony Danych jest Racio Novella Salazar. . Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą prosimy o kontakt pod adresem iod.nutricia@danone.com. Informujemy, że w zakresie celów prowadzenia strony internetowej danacol.pl oraz wykorzystywania plików cookies zachowanych na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym w związku z odwiedzaniem naszej strony internetowej spółki Nutricia Polska Sp. z o.o. i DANONE Sp. z o.o. są współadministratorami Państwa danych osobowych. Natomiast, w zakresie obsługi formularza/zakładki „Kontakt”, każda z w/w  spółek jest odrębnym administratorem danych osobowych. Zasadnicza treść uzgodnień między współadministratorami dostępna jest w ostatnim punkcie niniejszej Polityki.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce w dniu 08.05.2024 r.

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Firma Nutricia Polska sp. z o.o. oraz Danone s. z o.o. czują się zobowiązane do ochrony Państwa prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

 • Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak jeśli zdecydują się Państwo ich nie przekazywać, wówczas możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług lub produktów.
 • Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celach określonych w Polityce prywatności lub konkretnych celach, które są naszymi wspólnymi celami lub na które wyrażą Państwo zgodę.
 • Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym możliwym zakresie , który jednak umożliwi nam dostarczanie Państwu określonych usług .
 • Przy zbieraniu danych osobowych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność.
 • Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiazanie z określoną osobą.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Polityce Prywatności.

W zakresie ochrony Państwa danych osobowych stosujemy zasady wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innych przepisów prawa, które nas wiążą.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbierane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich zbierania oraz oferowanego Państwu produktu lub usługi.

Osoby odwiedzające nasze witryny internetowe oraz osoby korzystające z naszych aplikacji i usług:

Możemy zbierać od Państwa bezpośrednio w szczególności następujące rodzaje danych osobowych:

 1. Osobiste dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numery telefonu
 2. Komunikacja z nami, która może obejmować szczegóły rozmów odbywanych poprzez linie obsługi klienta oraz wiadomości e-mail.
 3. Informacje demograficzne takie jak Państwa wiek, płeć i preferencje co do stylu życia. Preferencje co do stylu życia obejmują Państwa preferencje co do niektórych z oferowanych przez nas produktów oraz Państwa zainteresowania powiązane z tymi produktami.
 4. Historia wyszukiwania, w tym dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu oraz adres IP,
 5. Informacje o Państwa stanie zdrowia, jeśli takie informacje są przekazywane nam bezpośrednio,
 6. Informacje o osobach innych niż Państwo, np. dane osobowe członków Państwa rodziny, jeśli takie informacje są przekazywane nam bezpośrednio,
 7. Profile z mediów społecznościowych, w szczególności w związku z prowadzeniem przez nas działań promocyjnych i marketingowych.

 Klienci oraz potencjalni klienci w związku z zakupami online

Zarówno my, jak i osoby trzecie działające w naszym imieniu możemy zbierać i wykorzystywać pewne dotyczące Państwa informacje, w szczególności:

 1. dane dotyczące wysyłki, takie jak imię i nazwisko, adres email, adres korespondencyjny oraz numery telefonu;
 2. informacje na temat tego, które z naszych produktów zostały przez Państwa zakupione oraz które zostały dodane do koszyka;
 3. preferencje dotyczące subskrypcji wiadomości email;
 4. za Państwa zgodą dane na temat tego jak Państwo wchodzą w interakcję z naszymi wiadomościami email, a również informacje na temat tego czy są one do Państwa dostarczane, otwierane przez Państwa, które linki są otwierane przez Państwa oraz czy rezygnują Państwo z ich otrzymywania;
 5. informacje na temat demografii oraz zainteresowań, takie jak Państwa przedział wiekowy, płeć, preferowane produkty oraz preferencje dotyczące stylu życia. Preferencje dotyczące stylu życia mogą zawierać Państwa preferencje dotyczące niektórych z oferowanych przez nas produktów oraz Państwa zainteresowań związanych z tymi produktami. Ponadto, możemy również wnioskować o pewnych Państwa preferencjach i zainteresowaniach na podstawie Państwa nawyków przeglądania, historii zakupów, opinii oraz odpowiedzi udzielonych na ankiety lub badania rynkowe, a także danych demograficznych;
 6. informacje o innych osobach, takich jak dane osobowe dotyczące Państwa członków rodziny, w przypadku gdy Państwo przekazują nam takie informacje bezpośrednio;

Możemy również zbierać Państwa dane osobowe za pomocą innych źródeł (pośrednio), gdy:

 1. wyszukują Państwo nasze produkty i usługi oraz gdy dzielą się Państwo treściami w mediach społecznościowych, na witrynach internetowych lub w aplikacjach związanych z naszymi produktami, bądź w odpowiedzi na nasze materiały promocyjne w mediach społecznościowych,
 2. zbieramy Państwa dane osobowe z innych publicznych źródeł (np. komentarzy na witrynach internetowych innych niż nasza), które dotyczą Danone lub jednej z jej marek. Możemy również zbierać publicznie dostępne dane dotyczące Państwa jako osób publicznych w celach biznesowych;
 3. Państwa dane takie jak Państwa informacje demograficzne (np. wiek, sytuacja rodzicielska), lokalizacja, zainteresowania oraz Państwa zamiary zakupowe przekazywane są nam przez osoby trzecie (np. dostawców mediów, rozwiązania technologii marketingowej oraz reklamowej). Niektóre z tych danych mogły zostać zebrane przy wykorzystaniu plików cookies lub podobnych technologii śledzenia.

Szczególne kategorie danych

Nutricia sp. z o.o. oraz Danone sp. o.o., zdając sobie sprawę z ich istotności, nie dąży do przetwarzania Państwa danych wrażliwych. Jednakże, niektóre z zebranych przez nas danych, które Państwa dotyczą lub które zostają nam przez Państwa przekazane, często związanych ze zdrowiem i samopoczuciem, mogą zaliczać się do szczególnych kategorii danych.

Ten rodzaj danych jest przez nas szczególnie chroniony. Przetwarzamy dane szczególnych kategorii wyłącznie w celach, na które wyrażą Państwo wyraźną zgodę, lub w innych sytuacjach dopuszczanych przez prawo (takie jak obrona roszczeń).

Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Nutricia Polska sp. z o.o. oraz Danone sp. z o.o. zbiera Państwa dane osobowe, aby móc zapewnić najlepszą obsługę w Internecie i wysokiej jakości obsługę klienta. W szczególności możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe w celach wskazanych w poniższej tabeli.

Należy pamiętać, że nie wszystkie przedstawione poniżej cele będą odnosić się do każdej osoby:

Cel(e) przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych Podstawa prawna
Utrzymywanie łączącego nas stosunku  
· Umożliwienie Państwu dostępu do naszych Serwisów, korzystania z nich oraz składanie za ich pomocą zamówień.

· Korzystanie z usług dostępnych na naszych stronach internetowych,

· Dostarczanie Państwu naszych produktów, usług i ofert.

· Wysyłanie Państwu komunikatów dotyczących usług: na przykład informacji o Państwa zamówieniu, informacji związanych z usługą lub klubem, o których udzielenie Państwo poprosili, informacji dotyczących dostępności produktu, który mieli Państwo zamiar zakupić i o której chcieli Państwo zostać poinformowani lub informacje związane ze wszelkimi zmianami naszego regulaminu lub niniejszej Polityki Prywatności.

· Jeśli biorą Państwo udział w którejś z naszych akcji promocyjnych, losowaniu nagród, gier, konkursów lub promocji, w celu przeprowadzenia ich zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

· W celu przetwarzania Państwa płatności.

· Weryfikacja Państwa dokumentów, weryfikacja Państwa tożsamości, stworzenie Państwa konta oraz zarządzanie nim.

 

· Obowiązek wynikający z umowy

· Jeśli biorą Państwo udział w którejś z naszych akcji promocyjnych, losowaniu nagród, gier, konkursów lub promocji, w celu przeprowadzenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

· Wystawienia faktury lub innych dokumentów potwierdzających zakup

· Prowadzenia ksiąg rachunkowych i realizacji innych obowiązków podatkowo-rachunkowych.

· Prowadzenia rejestru Państwa zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz zarządzanie Państwa prośbami odnośnie praw osób, których dane dotyczą.

· Przestrzeganie zobowiązań prawnych

 

· Przetwarzanie i udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania lub kontaktowanie się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby kierowane za pośrednictwem formularzy, telefonu, e-mail lub chatów dostępnych w Serwisach.

· Ułatwienie dostaw kierowanych do Państwa zamówień.

· Otrzymywanie od Państwa zapytań dotyczących naszych produktów i usług oraz naszej działalności oraz odpowiadanie na wspomniane zapytania, między innymi za pomocą naszych Serwisów.

· Zapraszanie Państwa na spotkania, zjazdy lub inne wydarzenia, na które się Państwo zarejestrowali lub odnośnie których wykazali Państwo zainteresowanie oraz zarządzanie Państwa uczestnictwem w takich wydarzeniach.

· Zwracanie się do Państwa z prośbą o udzielenie opinii lub informacji zwrotnej, wypełnienie ankiety klienta lub uczestnictwa w badaniu rynkowym.

· Bieżące monitorowanie naszych interakcji z Państwem.

· Prawnie uzasadnione interesy administratora danych

 

· Personalizowanie dla Państwa naszych produktów, usług i ofert. · Zgoda
Marketing naszych produktów lub usług

· Tworzenie profilów (np. grup, które mogą mieć wspólne cechy) na podstawie Państwa zainteresowań, preferencji i innych informacji (lub ich kombinacji), które pomagają nam zrozumieć, którymi produktami będą Państwo zainteresowani.

· Tworzenie kategorii (segmentów) konsumentów złożonych z osób, które mają podobne do Państwa zainteresowania i preferencje (grupa podobnych odbiorców) w celu zapewniania personalizowanych treści lub reklam bezpośrednio lub za pomocą witryn internetowych lub aplikacji osób trzecich, a także kampanii przeprowadzanych tradycyjnie lub za pomocą mediów społecznościowych.

· Tworzenie społeczności marki.

· Wyświetlanie wszelkich oświadczeń lub ocen, które umieszczają Państwo na naszych witrynach internetowych, aplikacjach lub usługach, aby inny klienci mogli je zobaczyć.

· Zrozumienie i budowanie naszego wizerunku/reputacji korporacji oraz marki.

· Udzielanie Państwu zniżek oraz kuponów rabatowych.

· Ustalenie wydajności naszych komunikatów, kampanii promocyjnych i reklam, w tym poprzez analizę informacji zebranych za pomocą zewnętrznych źródeł.

· Zrozumienie Państwa interakcji w mediach społecznościowych, w których wspominają Państwo jedną z naszych marek.

· Prawnie uzasadniony interes
· Wysyłanie Państwu aktualizacji, wiadomości, materiałów promocyjnych, marketingowych oraz innych komunikatów za pomocą wszelkich środków (np. telefon, poczta, media społecznościowe), jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

· Wyświetlanie personalizowanych treści lub reklam bezpośrednio lub za pomocą witryn internetowych lub aplikacji osób trzecich, a także kampanii przeprowadzanych tradycyjnie lub za pomocą mediów społecznościowych.

· Polecanie stosownych produktów oraz usług, w tym w oparciu o Państwa dane dotyczące zdrowia, które uzyskaliśmy za Państwa wyraźną zgodą.

· Informowanie o tym, gdy produkt, który Państwo pragnęli zakupić stanie się dostępny i zwrócili się Państwo do nas z prośbą o informacje dotyczące dostępności produktu.

· Zgoda
Zarządzenie naszymi procesami i działalnością biznesową oraz ulepszanie ich

· Zapewnianie, ulepszanie, oraz zarządzanie bezpieczeństwa i wsparcia technicznego odnośnie naszych witryn internetowych i aplikacji.

· Zarządzanie, rozwijanie oraz ulepszanie naszych produktów, usług oraz komunikatów.

· Zarządzanie naszymi systemami bezpieczeństwa sieci i informacji.

· W celu zapobiegania nadużyciom finansowym.

· Do celów szkoleniowych oraz zapewniania jakości.

· W celu wewnętrznego raportowania korporacyjnego, zarządzania przedsiębiorstwem, zapewniania naszemu przedsiębiorstwu odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, zapewnianie bezpieczeństwa obiektów firmowych, badania i rozwój, oraz identyfikacja i wdrażanie działań usprawniających przedsiębiorstwo.

· Prawnie uzasadnione interesy
· Rozpoznawanie, gdy wracają Państwo na nasze witryny internetowe i aplikacje, przechowywanie informacji o Państwa preferencjach oraz umożliwienie nam dostosowania naszych witryn internetowych i aplikacji do Państwa osobistych zainteresowań.

· Analiza Państwa odwiedzin na naszych witrynach internetowych i w naszych aplikacjach oraz Państwa korzystania z naszych usług i przygotowanie sprawozdań w celu sporządzenia statystyk umożliwiających zrozumienie rodzaju osób, które korzystają z naszych witryn internetowych, aplikacji i usług, w jaki sposób z nich korzystają oraz jak uczynić je bardziej intuicyjnymi.

 

· Zgoda
Pozostałe cele

· Postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

· Udzielanie odpowiedzi na zapytania właściwych organów publicznych.

· Weryfikacja Państwa tożsamości w przypadkach, gdy jest to wymagane zgodnie z obowiązkiem prawnym.

· Wypełnianie naszych obowiązków w zakresie przejrzystości, przeciwdziałania przekupstwu i korupcji.

· Dla prowadzenia dokumentacji medycznej i informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz zarządzania nimi.

· Przestrzeganie zobowiązań prawnych
· Weryfikacja Państwa tożsamości w celach zapewniania bezpieczeństwa.

· Ustalenia, realizowania oraz ochrony naszych praw.

· Dochodzenia oraz podejmowania działań wobec nielegalnych lub szkodliwych zachowań użytkowników.

· Ochrona istotnych interesów Nutrici Polska sp. z o.o., Danone sp. z o.o., Państwa oraz innych osób.

· Zwiększenie zaangażowania spółki w środowisku interesariuszy celem rozwijania wspólnych rozwiązań.

· Zapewniania naszej ekspertyzy dla bardziej świadomego podejmowania decyzji, celem zapewnienia przejrzystości i współpracy w relacjach z decydentami oraz innymi istotnymi interesariuszami.

· Wypełnianie naszego planu zrównoważonego rozwoju i działania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

· Przyjmowanie i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

· Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym roszczeń osób trzecich.

· Prawnie uzasadnione interesy

 

Gdy zbierzemy i wykorzystamy Państwa dane osobowe do nowych celów, poinformujemy Państwa o tym fakcie przed zebraniem danych lub w momencie ich zebrania (oraz zwrócimy się z prośbą o Państwa zgodę w przypadkach, gdy będzie wymagana), o ile w naszej uzasadnionej ocenie nie uznamy, że dany cel jest zgodny z oryginalnym, jak przedstawiono powyżej.

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Państwie?

Podstawy prawne do wykorzystywania Państwa danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności są następujące:

 1. Obowiązek wynikający z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO): wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania przez nas wszelkich obowiązków wynikających z zawartej przez nas umowy lub podjęcia kroków przed zawarciem z Państwem umowy.
  • Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, jak również udziału w konkursach i korzystania z innych funkcjonalności, których zasady działania zostały uregulowane w formie regulaminu świadczenia usług.
 2. Przestrzeganie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO): przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do przestrzegania obowiązujących nas zobowiązań prawnych.
 3. Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych lub innych osób. Nasze prawnie uzasadnione interesy mogą być następujące:
  1. prowadzenie i rozwijanie naszej działalności;
  2. zarządzanie naszymi witrynami internetowymi i aplikacjami oraz zapewnianie ich bezpieczeństwa;
  3. zapewnianie bezpiecznego środowiska do pracy naszym pracownikom i osobom odwiedzającym;
  4. marketing, badania rynkowe oraz rozwój działalności;
  5. zapewnianie usług naszym klientom;
  6. składanie i śledzenie zamówień oraz zapewnianie ich realizacji przez naszych dostawców;
  7. inwestowanie w nowe produkty i wprowadzanie ich na rynek z korzyścią dla społeczności na obszarze których działamy;
  8. dla wewnętrznych celów administracyjnych grupy; oraz
  9. tworzenie profili (np. grup osób o podobnych cechach) oraz zapewnianie Państwu bezpośrednich spersonalizowanych wiadomości i wskazówek odnośnie produktów, a także poprzez kampanie prowadzone tradycyjnie i za pomocą mediów społecznościowych w oparciu o Państwa zainteresowania i preferencje. Więcej informacji na temat tego jak wykorzystywane są Państwa dane osobowe oraz możliwych sposobach rezygnacji znaleźć można w poniższej sekcji „Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji”.

   

  Za każdym razem, gdy zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, upewniamy się, że nie jest to sprzeczne z Państwa prawami jako jednostki.

 4. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. W przypadku, gdy zmienili Państwo zdanie odnośnie udzielonej zgody, istnieje możliwość jej wycofania poprzez skontaktowanie się z nami; wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o tę podstawę prawną. Jednakże, wycofanie przez Państwa zgody może wpłynąć na naszą możliwość zapewniania Państwu dostępu do naszych określonych produktów lub usług.

 

Subskrybując określony newsletter za pośrednictwem Serwisów, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w newsletterze (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Rozpoczynając z nami korespondencję za pośrednictwem Chatu, Messengera, Bota, kontaktu poprzez nasze dedykowane skrzynki mailowe itd., wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych Państwa lub Państwa nieletniego dziecka bądź podopiecznego, w tym danych szczególnych kategorii (np. danych mogących wiązać się ze stanem zdrowia, światopoglądem) podanych nam w tej korespondencji (art. 4 pkt 11 i art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe podane w korespondencji będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytania lub załatwienia innej sprawy, z którą Państwo zgłaszacie się do nas i nie będą wykorzystywane w innych celach. Korespondencję z Państwem usuwamy po 6 miesiącach od jej zakończenia, jednak w zależności od kanału komunikacji, może ona być dłużej przechowywana przez dostawców kanału niezależnie od nas, np. przez Facebook na jego serwerach. Wówczas my nie posiadamy już dostępu do Państwa korespondencji ani informacji w niej zawartych. W wyjątkowych przypadkach określona korespondencja z Państwem może zostać przez nas przetwarzana dłużej, jeśli będzie to niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub realizacji innych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nutricia Polska lub Danone bądź przez ich partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych Państwu reklam, ofert lub promocji (rabatów) w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do Państwa preferencji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które w istotny sposób wpływa na podejmowanie przez Państwa decyzji, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub umowa, której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Dane, które zbieramy, przechowujemy przez różne okresy zależnie od ich zawartości, sposobu ich wykorzystania oraz usług, z których Państwo korzystacie. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, przechowujemy je tak długo, jak tego wymagają te przepisy.  Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług lub serwisów, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas niezbędny dla świadczenia owych usług lub udostępniania serwisów. Gdy zakończycie Państwo korzystanie z nich, dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z łączącego nas stosunku prawnego. W razie przetwarzania danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, przetwarzamy je tak długo, jak ów interes trwa i pozostaje nadrzędny nad Państwa prawami lub interesami.  W razie przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przetwarzamy dane do czasu jej wycofania.

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem przez Nutricia Polska sp. z o.o. oraz Danone sp. z o.o. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw, które mogą Państwo wykonać w dowolnym czasie. Poniżej przedstawiamy te prawa wraz z ich opisem. Prawa te mogą Państwo wykonywać poprzez  zgłoszenie na skrzynkę kontaktową: iod.nutricia@danone.com

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji. Rozumiemy, jak ważne są te prawa, więc jeśli będą je Państwo chcieli wykonać, zapraszamy do kontaktu poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową: iod.nutricia@danone.com

Prawo do przenoszenia danych

Państwa dane osobowe mogą być przenoszone. Oznacza to, że mogą być przeniesione, skopiowane lub przesłane drogą elektroniczną. Jednakże prawo to ma zastosowanie tylko, jeśli:

 1. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody,
 2. b) przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy,
 3. c) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeśli będą Państwo chcieli wykonać prawo do przeniesienia danych, zapraszamy do kontaktu poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową: iod.nutricia@danone.com

Prawo do usunięcia danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub
 2. cofną Państwo udzieloną wcześniej zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub
 3. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub
 4. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Nutricia Polska lub Danone (takich jak poprawa jakości obsługi użytkowników naszych stron internetowych),
 5. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
 6. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Jeśli pragną Państwo usunąć swoje dane osobowe będące w naszym posiadaniu, prosimy o powiadomienie nas o tym poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową iod.nutricia@danone.com a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli

 1. kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych, lub
 2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia, woleliby Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
 3. Nutricia Polska lub Danone nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 4. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeśli pragną Państwo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowe przez Nutricia Polska lub Danone, prosimy o powiadomienie nas poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową (iod.nutricia@danone.com), a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nutricia Polska, Danone lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania. Nutricia lub Danone może jednak dalej przetwarzać dane osobowe, pomimo zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne wobec Państwa interesów. W celu zgłoszenia sprzeciwu prosimy o kontakt poprzez stronę kontaktową iod.nutricia@danone.com.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego danych osobowych co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo do cofnięcia zgody 

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak chronimy Państwa dane osobowe

Rozumiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nadużyciem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa dla ich lepszej ochrony. Na przykład, wprowadzamy kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane osobowe.

Udostępnianie danych osobowych

Nutricia Polska sp. z o.o. oraz Danone sp. z o.o. udostępniają Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom powiązanym i innym organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w taki sam lub podobny sposób jak my.

W sytuacjach, w których powierzamy podmiotom trzecim Państwa dane osobowe, zawieramy z nimi odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w tabeli poniżej. Jednakże możemy przekazać Państwa dane w sytuacji, gdy jest to wymagane prawem lub gdy żądanie takie zgłosi organ władzy publicznej.

Państwa dane osobowe mogą być w szczególności udostępniane lub powierzane następującym osobom trzecim w opisanych tu celach:

Kategoria osób trzecich: Rodzaj danych: Cele:
Podmioty dostarczające usługi marketingowe Dane identyfikacyjne, osobiste dane kontaktowe, dane o zdrowiu, dane uzyskiwane podczas kontaktu z Państwem, historia wyszukiwania, dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu, adres IP. Dystrybucja newslettera i wysyłka e-mail; wysyłka nagród z konkursów lub kursów, wysyłka materiałów edukacyjno – informacyjnych; analiza danych; obsługa zapytań, próśb użytkownika
Agencje hostingowe Dane identyfikacyjne, osobiste dane kontaktowe, dane o zdrowiu, dane uzyskiwane podczas kontaktu z Państwem, historia wyszukiwania, dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu, adres IP. Hosting strony internetowej
Podmioty dostarczające usługi teleinformatyczne Dane identyfikacyjne, osobiste dane kontaktowe, dane o zdrowiu, dane uzyskiwane podczas kontaktu z Państwem, historia wyszukiwania, dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu, adres IP. Usługi teleinformatyczne
Firmy kurierskie i pocztowe Imię, nazwisko, adres, numer telefonu wysyłka nagród z konkursów lub kursów, wysyłka materiałów edukacyjno – informacyjnych
Google LLC Historia wyszukiwania, dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu adres IP Usprawnienie działania witryny, dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z witryny (analityczne pliki cookie), dostosowywanie witryny do zainteresowań użytkownika (personalizujące pliki cookie) przedstawianie odpowiednich dla użytkownika informacji oraz reklam (pliki cookie do targetowania), w tym w ramach newslettera, powiadomień webpush, usługi retargetingu a także w celu oceny niektórych informacji w ramach automatyzowanego przetwarzania danych osobowych (w tym profilowanie)
Dostawcy mediów społecznościowych Informacje o aktywnościach podejmowanych w naszych kanałach komunikacyjnych na portalach społecznościowych, np. posty sponsorowane na Facebooku. W tym zakresie widoczność Państwa aktywności dla innych użytkowników jest uzależniona od możliwości technicznych danego portalu społecznościowego, naszych oraz Państwa ustawień prywatności, a Państwa aktywność publiczna podejmowana w naszych kanałach może być widoczna dla każdego użytkownika (np. like, komentarze). Nigdy nie upubliczniamy Państwa prywatnej korespondencji z nami. Prowadzenie działań marketingowo-wizerunkowych, rozpowszechnianie wiedzy i marce i jej produktach, świadczenie usług doradczych dla naszych Klientów i użytkowników, umożliwianie kontaktów z nami za pośrednictwem kanałów online

 

Udostępnianie danych za granicę

Państwa dane osobowe mogą być wyjątkowo wykorzystywane, przechowywane i/lub udostępniane pracownikom działającym poza obszarem EOG lub Wielkiej Brytanii, którzy pracują dla nas, innych członków naszej grupy lub zaufanych osób trzecich oraz współpracującym z nami podmiotom.

Jeżeli jakiekolwiek Państwa dane osobowe zostaną przekazane do członków naszych grup lub zaufanych osób trzecich spoza obszaru EOG lub Wielkiej Brytanii, podejmiemy właściwe kroki celem zapewnienia, że odbiorcy właściwie chronią powierzone im dane osobowe, takie jak:

 1. zapewnienie, że Komisja Europejska podjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony w przypadku przenoszenia danych poza obszar EOG lub Rząd Wielkiej Brytanii pojął tę decyzję w przypadku przenoszenia danych poza terytorium Wielkiej Brytanii;
 2. zawarcia z odbiorcami standardowych umów, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską (lub przez Rząd Wielkiej Brytanii w przypadku przenoszenia danych poza Wielką Brytanię);
 3. wszelkie inne mechanizmy zabezpieczające, które są dozwolone przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W odniesieniu do niektórych usługi i produktów możemy przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Zasadniczo oznacza to, że decyzje są podejmowane automatycznie bez interwencji ludzkiej np. System posiadając dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu – automatycznie personalizuje komunikację edukacyjną i/lub promocyjną przesyłaną do użytkownika dopasowaną do jego preferencji, zainteresowań. Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe dla potrzeb profilowania w celu przewidywania Państwa zachowania na naszej stronie internetowej oraz produktów, które mogą być dla Państwa interesujące. Co do zasady stosujemy tzw. profilowanie miękkie (które nie wywołuje wobec Państwa istotnego wpływu), które polega na przykład na tym, że wyświetlane reklamy będą zawierały produkty odpowiednie dla konkretnego przedziału wiekowego dziecka. Dodatkowo możemy stosować tzw. profilowanie twarde (zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które może wywoływać wobec Państwa istotny wpływ), jednak tylko wówczas, gdy jest ono niezbędne do wykonania umowy lub wyrazili na nie Państwo zgodę. Taki rodzaj profilowania wiąże się z różnicowaniem Państwa sytuacji w oparciu o przeprowadzone profilowanie, co może skutkować np. przyznaniem Państwu dodatkowych korzyści, których nie uzyskali inni użytkownicy. Nutricia Polska sp. z o.o. oraz Danone sp. z o.o. na swoich Serwisach korzysta także z powiadomień WebPush, które wyświetlane są w sposób zautomatyzowany na podstawie stworzonego profilu Państwa jako użytkownika serwisu. Przykładowo, gdy jako osoba zalogowana do serwisu podali Państwo informację o dacie urodzenia, na stronie może pojawić się powiadomienie WebPush w dniu Państwa urodzin z informacją, że mogą Państwo skorzystać z niespodzianki urodzinowej (możliwość zależna od aktualnych akcji promocyjnych).

W przypadku zamiaru zastosowania takich metod, rzecz jasna, poinformujemy Państwa i damy Państwu możliwość zgłoszenia wcześniejszego sprzeciwu wobec stosowania takich praktyk. Prosimy także o kontakt z nami poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową iod.nutricia@danone.com w celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie tego rodzaju przetwarzania danych.

Pliki cookie i inne technologie

Możemy zbierać od Państwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie i innych technologii. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy odwiedzają Państwo strony Danacol lub obce strony internetowe, oglądają nasze promocje online lub korzystają z naszych/obcych aplikacji mobilnych, a dane mogą obejmować następujące informacje:

 1. a) Informacje na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego,
 2. b) Adres IP używanego przez Państwa urządzenia,
 3. c) Odwiedzone przez Państwa strony internetowe Danacol,
 4. d) Linki, wybrane przez Państwa w ramach interakcji z naszym serwisem.

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie znaleźć można w Polityce Cookies zamieszczonej w stopce naszej strony internetowej.

Jak się z nami kontaktować

Inspektorem Ochrony Danych jest Racio Novella Salazar. W razie dalszych pytań lub uwag, prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail: iod.nutricia@danone.com.

Czy Polityka prywatności może zostać zmieniona, i jak się o tym dowiesz?

Nutricia Polska sp. z o.o. oraz Danone sp. z o.o. mogą w przyszłości zmienić niniejszą Politykę prywatności i cookies m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 2. rozwoju funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki prywatności i plików cookies.

Nutricia Polska sp. z o.o. oraz Danone sp. z o.o. każdorazowo umieszczą w ramach strony poszczególnych Serwisów informację o zmianach w Polityce prywatności i plików cookies. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Zasadnicza treść wspólnych uzgodnień między współadministratorami

W ramach umowy o współadministrowanie z dnia 07.05.2024r., uzgodniliśmy razem zakres swojej   odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy co następuje:

   1. Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
   2. Nutricia Polska sp. z o.o. (dalej: Administrator 1) przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
   3. Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez właściwego Współadministratora oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
   4. Administrator 1 jako zarządzający stroną www zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator 1 w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
   5. *       zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;

    *       zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

    *       regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;

    *       w miarę potrzeb i możliwości zobowiązują się do stosowania tam, gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.

   6. Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.
   7. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za przedstawienie Ci niniejszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies oraz zapewnienie wszelkich dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
   8. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny wobec Ciebie za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw wynikających z RODO. Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów. W takim przypadku Danone sp. z o.o. (dalej: Współadministrator 2) przekaże Współadministratorowi 1 Twoje żądanie w celu jego realizacji.

   Wspólny  punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych dostępny jest pod e-mailem iod.nutricia@danone.com, lub pisemnie na adres: Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa.